مناسبت ها

جدیدترین اخبار

مونو پتاسیم فسفات رسید

27 تیر 1395

مونو آمونیوم فسفات رسید

27 تیر 1395

اسید آسکوربیک زیبو رسید

27 تیر 1395

درباره ما

 

سلام

شیمیایی فرزانه اندیش به منظور ایجاد پل ارتباطی بین کمپانی های معتبر جهان  و  مصرف کنندگان

داخلی در تامین مواد شیمیایی مورد مصرف در صنایع خوراکی،دارویی،آرایشی و بهداشتی و دام طیور
تصفیه آب و پتروشیمی ... تاسیس گردیده است. از دیگر خدمات این واحد حمل سریع و ارزان به

نقاط مختلف ایران می باشد.